Kshatriya village

District hapur
Tehsil dhaulana
1Galand (Tomar)
2lakhan
3masota
4kheda
5sikheda
6kastala
7Anwarpur
8 Raguntahpur
9Hindalpur
10badoda
11kanvi
12rana patti
13mirapur
14batiana
15duhari
16 mirapur
17sapnawat(gahlot)
18bajehda
19dhaulana
20sahulana
21kakrana
22dahana
23samana
24nagla kashi
25nagla chujju
25nagla gajju
26kamrudinnagr
27nandpur
28narainpur
29basatpur
30siwaya
31fagauta
32kalonda
33kalondi
34jadopur
35kapurpur
36dhikri
37majra
38chajjupur
39mitanawali
40sirondhan
41tatarpur
42sukdevpur
43chachoi
44eklandi
44parpa
45unchagaon
46bigepur